Behoefte aan objectiviteit

Binnen vele organisaties -en met name in het management- bestaat behoefte aan spiegeling van en adviezen voor bestaande en nieuwe situaties. Consulting en raadgeving van buitenaf gewonnen laten interne processen in eerste lijn ongestoord en werpen een objectief licht op de specifieke aandachtsgebieden.

In dit verband kan zeker worden genoemd het waas van pro's en contra's van de onstuimige nieuwe economie: de alom verkondigde noodzaak tot vroegtijdig meegaan dient - vanwege de benodigde technologische en organisatorische investeringen en aanpassingen - genuanceerd te worden afgewogen.


"Door zich te willen profileren met eenduidige uitspraken is economie ontaard in een quasi bètawetenschap; economie is een gedragswetenschap."
- Prof.dr. Moerman